Cercetările europene recente, care au implicat participanți din toate cele 28 de state europene și reflectă experiența a 42 000 de femei din întreaga UE, au reușit pentru prima dată să surprindă adevărata față a violenței domestice în Europa. Datele din sondaj arată, din păcate, că una din trei femei a suferit o violență fizică și / sau sexuală de la vârsta de 15 ani.

Acest proiect își propune să abordeze acest lucru, bazându-se pe ideea și rezultatele reușite ale unor proiecte de succes anterioare din domeniu precum proiectul LLP PACT, care viza Promovarea Conștientizării, Cooperării și Instruirii în domeniul violenței în familie (VD) și a proiectelor Sunia Geel 1 și Sunia Geel 2.

Evoluțiile recente ale politicilor din Europa au evidențiat situația actuală și au oferit un cadru pentru activitatea EMPROVE:

Stabilirea ordinelor europene de protecție (ianuarie 2015)

care garantează protecția femeilor victime ale violenței, nu doar în țara lor, ci în întreaga Uniune Europeană. Astfel de mecanisme sunt un exemplu în care lupta împotriva violenței domestice (VD) ar trebui să aibă loc la nivel european, unind cele mai bune practici și rețele de profesioniști din toate statele membre ale UE. Acesta este, de asemenea, unul dintre argumentele care stau la baza deciziei de ce Proiectul EMPROVE! ar trebui să fie realizat transnațional – este esențial și benefic să se facă față provocărilor care sunt reciproce pentru toate statele membre, unind expertiza, în loc să se lupte cu aceasta la nivel local.

Convenția de la Istanbul (august 2014)

numită adesea o piatră de hotar în lupta împotriva violenței pe motive de gen și a violenței domestice. Convenția urmărește dezvoltarea unei abordări holistice și exact acest proiect se va strădui să coreleze toate rezultatele proiectului EMPROVE! într e ele și cu scopul de a atinge cel mai înalt obiectiv, şi anume capacitarea supraviețuitoarelor VD.

Principiul general recunoscut de Directiva 2012/29 / UE

a Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 „Directiva UE privind victimele” (punctul 17) recunoaște necesitatea de a sprijini victimele violenței pe motive de gen. Consorțiul proiectului EMPROVE! își concentrează eforturile asupra victimelor VD, deoarece, după cum se precizează în Directiva UE privind victimele, aceasta este o „problemă socială gravă și adesea ascunsă, care ar putea provoca traume psihologice și fizice sistematice cu consecințe grave”.