Înțelegerea noastră de capacitare este recunoașterea puterii interioare a femeilor, sprijinul în identificarea și realizarea propriei capacitări, în credința lor de construire a acestei capacitări cu fiecare pas al călătoriei lor.

În plus, există dovezi ale legăturii dintre Capacitare și:

Creșterea motivației

Angajament mai puternic

O mai mare inițiativă în îndeplinirea responsabilităților

O mai mare rezistență în fața obstacolelor și obstacolelor

Empowerment/Capacitarea în esenţa sa este legată de patru componente principale: sens, simţul competenței , autodeterminare și impact,

Sensul

este văzut ca "motorul capacitării “ și este legat de simţul de portanță personală.

Competența

pe de altă parte, se referă la încrederea în propriile abilități, aptitudini și încrederea cuiva, că este capabil să găsească soluțiile necesare.

Auto-determinarea

se referă la gradul în care cineva se simte liber în alegerea modului de inițiere și de îndeplinire a unei anumite sarcini. Un nivel de autonomie și un sentiment de independență și de control.

Impactul

se referă la convingerea în capacitatea cuiva de a influența rezultatele sarcinii. Percepția asupra controlului asupra a ceea ce se întâmplă în mediul său.

(Vezi şi Spreitzer, 1995)

Prin urmare, abordarea EMPROVE este puternic îndreptată spre capacitarea supraviețuitoarelor VD și urmărește să-și sporească percepția individuală asupra sensului, competenței, autodeterminării și impactului.