Programul european pentru educație, formare, tineret și sport Erasmus + a fost lansat în 2014 pentru o perioadă de 6 ani până în 2020. Programul urmează o abordare integrată care asigură o interacțiune eficientă între toate sectoarele educației, formării, tineretului și sportului. Erasmus + sprijină activitățile din domeniile educației, învățământului superior, educației și formării profesionale, educației adulților, sectorului de tineret.

Scopul programului Erasmus + este de a contribui la strategia Europa 2020 pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate socială și incluziune, precum și obiectivele ET2020, cadrul strategic al UE pentru educație și formare. În plus, urmărește să construiască parteneriate puternice între educație și afaceri pentru a promova inovarea și competitivitatea, promovând în același timp ocuparea forței de muncă.

Erasmus + oferă oportunități pentru persoanele de toate vârstele, ajutându-le să dezvolte și să împărtășească cunoștințe și experiență la instituții și organizații din diferite țări.