Produse principale

Repere

За подкрепата от ментор - Харесай себе си (Част II)

Д-р Юлика Новкова или Джулс, както я познават читателите на блога julspsychology, e наш партньор или както предпочитаме да казваме – съмишленик. Преди време тя създаде невероятен материал за нашата мисия, който ние решихме да представим тук в три части. В него заедно споделяме какви са трудностите и пречките пред жените да се самоовластяват и да поемат контрол над живота си. Във втората част представяме Валентина Димитрова и Михаела Георгиева и темите, свързани с правата на жените, през тяхната човешка и професионална призма.

Kакво е Emprove? - Харесай себе си (Част I)

Д-р Юлика Новкова или Джулс, както я познават читателите на блога julspsychology, e наш партньор или както предпочитаме да казваме – съмишленик. Преди време тя създаде невероятен материал за нашата мисия, който ние решихме да представим тук в три части. В него заедно споделяме какви са трудностите и пречките пред жените да се самоовластяват и да поемат контрол над живота си. В първата част представяме Олга Минева и темите, свързани с правата на жените, през нейната човешка и професионална призма.

Как и кога излязох от ролята на жертва? #ЖенитеSurvivors

Сара е чиста душа, майка на Давид, а наред с другите дейности, които осмислят ежедневието ѝ, вдъхновява жените около себе си. Как? С крачките, които е извървяла, за да стигне до своята осъзнатост и свобода - далеч от нездравословната връзка, която задушава нейната НЕПОКЛАТИМОСТ. Разбери повече от самата нея. 

Citiți mai multe Știri