Produse principale

Repere

За силата, отговорността и промяната, която носят със себе си медиите

Тази публикация е писмено резюме на една важна и дълго отлагана среща. А именно – между неправителствения сектор, профилиран срещу насилието над жени, и медиите. Нека следващият текст служи освен като обобщение на ползотворен диалог и обмяна на знания, така и при бъдещи срещи на журналистите с темата за тормоза в отношенията на физическо или емоционално ниво.

За силата, отговорността и промяната, която носят със себе си медиите

Тази публикация е писмено резюме на една важна и дълго отлагана среща. А именно – между неправителствения сектор, профилиран срещу насилието над жени, и медиите. Нека следващият текст служи освен като обобщение на ползотворен диалог и обмяна на знания, така и при бъдещи срещи на журналистите с темата за тормоза в отношенията на физическо или емоционално ниво.

Citiți mai multe Știri