Žaidimai turi unikalią savybę ilgam patraukti žmonių dėmesį, vystyti jų potencialą bei kurti prasmingus santykius tarp žmonių ir žmonių grupių.

Žaidimai yra orientuoti į produktyvumo didinimą bei elgesio pokyčius.

Mokymasis per žaidimus (angl.„Gamification“) dažniausiai apibūdinamas kaip žaidimo elementų ir žaidimo kūrimo būdų naudojimas su žaidimais nesusijusiuose kontekstuose.

Šiame projekte mokymasis per žaidimus ir veiksmingas jo poveikis yra pasiekiami naudojant nuotolinio mokymosi platformą, siekiant įtraukti dalyves į ilgalaikę įgalinimo kelionę. Šioje kelionėje dalyvės turės atlikti įvairias užduotis, o taip pat numatyti tiesioginiai susitikimai su konsultantu.

Mokymosi per žaidimus metodo sėkmė slypi pagrindiniuose jo principuose, kurie yra susiję su motyvaciniais veiksniais. Žemiau išvardinti motyvaciniai veiksniai yra būdingi daugeliui žmonių:

Aiškus tikslas ir jo siekimas;

Pasiekimai ir matomas progresas;

Kūrybiškumas;

Galimybė valdyti;

Socialinė įtaka ir tarpusavio ryšiai;

Nenuspėjamumas ir įdomumas;

Yu-Kai Chou (2015)

Projekte EMPROVE sukurtoje nuotolinio mokymosi platformoje naudojamas mokymosi per žaidimus metodas, siekiant padidinti nuolatinį konsultuojamų moterų įsitraukimą bei vidinę motyvaciją.

Šio inovatyvaus metodo privalumai:

Padidėjęs ilgalaikis įsitraukimas;

Geresni tarpasmeniniai santykiai;

Padidėjęs bendradarbiavimas, produktyvumas ir pasitenkinimas;

Kūrybiškumo skatinimas;

Spartesnis mokymasi;

Projekto „EMPROVE!“ komanda yra tvirtai įsitikinusi, kad reikia imtis novatoriškų būdų sprendžiant socialines problemas.

Remkite mūsų naujovišką požiūrį ir pasinerkite į žaidybinę įgalinimo kelionę!

Užsisakykite, kad gautumėte atnaujintą informaciją.