Asmenų, patyrusių smurtą artimoje aplinkoje įgalinimas, gerinant:

Teikiamą paramą asmenims, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje.

Remti konsultantų gebėjimų ugdymą, kuriant mokymo priemones ir resursus.

Gebėjimą atpažinti smurto artimoje aplinkoje požymius.

Organizuoti specialius renginius pagrindiniams suinteresuotiems asmenims, policijos personalui, medicinos darbuotojams ir kitiems specialistams, kurie turėtų mokėti atpažinti pirmuosius smurto požymius, net jeigu asmuo apie tai nepasakė atvirai – FRA tyrimas patvirtina, kad „tik 14 proc. moterų pranešė apie savo partnerio smurtavimą“.

Bendradarbiavimas:

Suvesti paslaugų teikėjus ir suinteresuotąsias šalis kartu, siekiant gerinti bendradarbiavimą kovojant su smurtu artimoje aplinkoje.

Politikos formavimas

Regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu dėl smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir intervencijos.

EMPROVE! remiasi Stambulo konvencija ir ES aukų direktyvos (2012 m.) 9 straipsniu kaip visų projekto intelektinių produktų įgyvendinimo pagrindu.