Europoje atlikta apklausa, kurioje dalyvavo respondentai iš visų dvidešimt aštuonių Europos valstybių ir atspindinti 42 000 moterų patirtį visoje ES parodė smurto artimoje aplinkoje situaciją. Atliktas tyrimas parodė, kad viena iš trijų moterų nuo penkiolikos metų amžiaus nors kartą gyvenime yra patyrusi fizinį ir/arba seksualinį smurtą.

Šio projekto tikslas – spręsti smurto artimoje aplinkoje problemą, sukuriant inovatyvų metodą bei perimant patirtį iš ankstesnių sėkmingų projektų, tokių kaip projektas „PACT“, kuris siekė skatinti bendradarbiavimą ir mokymus kovoje su smurtu artimoje aplinkoje, bei projektai „Sunia Geer 1“ ir „Sunia Geer 2“.

Projektas EMPROVE! remiasi naujausiais politiniais pasiekimais Europoje:

Direktyva dėl Europos apsaugos orderio (2015 m. sausis)

Europos apsaugos orderis užtikrina moterų, nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje, apsaugą ne tik jų gimtoje šalyje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Tai yra pavyzdys, kad su smurto artimoje aplinkoje problema reikia kovoti Europiniu lygiu, apjungiant geriausias praktikas ir profesionalų tinklus visoje ES šalyse. Tai yra vienas iš argumentų, kodėl projektas EMPROVE! yra vykdomas tarptautiniu lygiu.

Stambulo konvencija (2014 m. rugpjūtis)

yra labai svarbi kovojant su smurtu artimoje aplinkoje ir smurtu lyties pagrindu. Šios konvencijos tikslas – įtvirtinti holistinį požiūrį.
Projekto EMPROVE intelektiniai produktai yra tarpusavyje susiję ir sukurti siekiant įgalinti moteris, patyrusias smurtą artimoje aplinkoje.

Bendrasis principas, pripažintas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/29/ES

taip pat dar vadinamoje „ES aukų teisių direktyva“, pripažįsta, jog reikia remti nuo smurto lyties pagrindu nukentėjusius asmenis.
Projektas EMPROVE! siekia padėti moterims, patyrusioms smurtą artimoje aplinkoje, nes kaip teigiama aukščiau minėtoje direktyvoje „artimųjų smurtas yra didelė ir dažnai užslėpta socialinė problema, kuri galėtų būti nuolatinių psichologinių ir fizinių traumų su sunkiomis pasekmėmis priežastis“.