Tyrimo projekto partnerių šalyse ataskaita:

esamos situacijos, poreikių ir iššūkių, su kuriais susiduria asmenys, patyrę smurtą artimoje aplinkoje, bei konsultantai kokybinė analizė projekto partnerių šalyse.

Gerųjų praktikų rinkinys:

suteikiantis įžvalgų apie Europos ir JAV praktiką siekiant padėti asmenims, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje.

EMPROVE! Pirmosios pagalbos priemonių rinkinys:

gaires smurto artimoje aplinkoje intervencijai ankstyvosiose stadijose.

EMPROVE! Mokymosi priemonių rinkinys:

konsultavimo ir mokymo medžiaga ilgalaikiam darbui su asmenimis, patyrusiais smurtą artimoje aplinkoje.

EMPROVE! e-mokymosi platforma:

nuotolinio mokymosi ir socialinė platforma, sukurta panaudojant žaidybinius elementus, skirta paramai ir pasidalinimui mintimis bei informacija.

Bendradarbiavimo gaires:

Sėkmingai smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir intervencijai.

EMPROVE! Kompetencijos ir jų patvirtinimo sistema:

konsultantų bei dalyvių neformaliai įgytų kompetencijų patvirtinimas naudojant „LEVEL5“ metodiką.

Politikos dokumentas

rekomendacijos dėl vietos ir tarptautinės politikos bei praktikos dėl smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir intervencijos.

Papildomai:

Tyrimo anketų šablonai:

interviu klausimynas ir tyrimo anketa, kuriuos galima
panaudoti būsimuose projektuose

EMPROVE! Konsultanų mokymo planas:

suteikianti vieningą struktūrą suaugusiųjų švietėjų bei konsultantų mokymams, kurie naudos EMPROVE! metodą. Šis mokymo planas naudojamas projekto tarptautiniuose mokymuose, o taip pat gali būti naudojamas konsultantų mokymuose projekto partnerių šalyse.

Sekite mūsų svetainės dalį IŠTEKLIAI