Mes suprantame įgalinimą kaip moterų vidinės jėgos ir stiprybės pripažinimą, padedant joms atpažinti ir realizuoti savo gebėjimus, tikint jomis kiekviename žingsnyje.

Nustatytas ryšys tarp įgalinimo ir:

Didesnės motyvacijos

Didesnio įsipareigojimo atlikti užduotį

Didesnės iniciatyvos vykdant įsipareigojimus

Didesnio atkaklumo susidūrus su kliūtimis ir nesėkmėmis

Įgalinimas susijęs su: prasme, kompetencija, apsisprendimu ir poveikiu.

Prasmė

Prasmė yra „įgalinimo variklis.“ Ji yra susijusi su asmeninės vertės jausmu.

Kompetencija

Susijus su tikėjimu asmens sugebėjimais ir įgūdžiais.

Apsisprendimo teisė

Apsisprendimas apibūdina tai, kiek žmogus yra laisvas pasirinkti, kaip jis nori atlikti tam tikrą užduotį. Tai - autonomiškumas, savarankiškumas.

Poveikis

Susijęs su įsitikinimu, kad žmogus gali daryti įtaką užduoties rezultatams. Suvokimas, jog galima kontroliuoti tai, kas vyksta aplinkoje.

(Taip pat žiūrėkite Spreitzer, 1995)

EMPROVE metodas yra glaudžiai susijęs su moterų, patyrusių smurtą artimoje aplinkoje, įgalinimu bei siekia padidinti jų kompetencijos jausmą, gebėjimą spręsti ir įtakoti savo gyvenimą.