„Erasmus+“ – tai ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto rėmimo Europoje programa, kuri prasidėjo 2014 m. ir ją numatyta vykdyti iki 2020 m. Programa vadovaujasi integruotu požiūriu, kuris užtikrina veiksmingą visų švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sektorių sąveiką. „Erasmus +“ remia veiklas švietimo, aukštojo mokslo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo ir jaunimo srityse.

Programos Erasmus + tikslas yra prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ skirtos skatinti ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą, socialinę teisingumą bei mažinti socialinę atskirtį.
Taip pat prisidėti prie „ET 2020“ – ES bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje programos tikslų. Be to Erasmus + siekia sukurti stiprią švietimo ir verslo partnerystę, skatinančią naujoves ir konkurencingumą, siekiant didinti užimtumą.

Erasmus + suteikia galimybes įvairaus amžiaus žmonėms, padėdama jiems kurti ir dalintis žiniomis bei patirtimi skirtingų šalių institucijose ir organizacijose.