EMPROVE е социална и технологична иновация, която доказва своите ползи за широк набор от професионалисти, сред които особено:

Специалисти, които предлагат грижа и подкрепа на жени, преживели насилие:

по-конкретно консултанти, персонал подкрепящ бежански общности, социални работници, семейни терапевти и др.

Други ключови подкрепящи функции:

доброволци, предствители на НПО сектора, социални работници, обучители, работодатели, служители на МВР и др.

Най-важната група, за която е специално създаден проектът EMPROVE са самите жени, преживели домашно насилие.