Обширен Изследователски Доклад на Европейско ниво:

задълбочен качествен анализ на настоящата ситуация, нуждите и предизвикателствата, пред които са изправени преживелите домашно насилие и техните консултанти.

Брошура с добри практики:

даваща представа за Европейки и Американски практики в контекста на успешна подкрепа на преживелите домашно насилие.

EMPROVE Наръчник за Първа Помощ:

насоки за разпознаване на знаците на насилие и първи стъпки в подкрепата на жени, преживели насилие.

EMPROVE Комплекти от Обучителни материали:

Разширен набор от консултантски и обучителни материали за дългосрочна работа с жените, преживели насилие.

EMPROVE Платформа:

онлайн платформа за самообучение, овластяване, подкрепа от личен ментор и обмен на идеи и информация, чрез метода на геймификацията и силата на игрите.

Насоки за свързаност, диалог и подобрена мрежа за подкрепа:

за успешна превенция и интервенция на Домашното насилие.

EMPROVE Компетентностни модели и референтни системи за валидиране на знанията:

продукти, насърчаващи валидацията на неформално придобитите компетенции в различни обучителни проекти, както за жените, така и за консултантите, използвайки методологията LEVEL 5.

Стратегически препоръки

за изменения в местните и международни практики и политики по отношение на превенцията и интервенцията срещу Домашното насилие.

И още:

Инструменти за анализ:

насоки за интервю и шаблони за анализ, които могат да бъдат трансферирани в други проекти в бъдеще.

EMPROVE! Обучителна програма за обучители

предоставяне на единна структура за обучение за професионалисти, които прилагат подхода EMPROVE.
(използвана за обучението на нашия международен екип от обучители и консултанти. Материалите са достъпни за бъдеща употреба и в други държави.)

Посетете нашата секция с РЕСУРСИ , за да получите достъп до най-новите продукти и да ги получите безплатно!