Игрите имат уникалната способност да ангажират за дълъг период от време, да разгръщат потенциала и да подпомагат изграждането на съдържателни взаимоотоношения между хора или групи.

Игрите имат засилен фокус върху повишаване на продуктивността и насърчаване на промени в поведението.

Геймификацията често се дефинира като употребата на игрови елементи и игрови дизайн в неигрови контекст.

В контекста на настоящия подход, геймификацията и нейният многостранен ефект са вплетени в онлайн платформа за въвличане на жени, преживели домашно насилие, в едно пътешествие на Овластяването, което комбинира преминаване през различни мисии с онлайн задачи или предизвикателства от реалния живот и постижения, в допълнение към личните консултации.

Успехът на Геймификацията се крие в нейните водещи принципи, които са силно обвързани с едни от ключовите мотиватори на повечето хора:

Ясни цели и усещане за по-висша цел

Усещане за лична реализация (и видим прогрес)

Насърчаване на креативността

Обратна връзка и признание

Социално влияние и чувство за свързаност

Непредсказуемост и Любопитство

Yu-Kai Chou (2015)

Подходът EMPROVE използва Силата на Геймификацията, вплитайки я в своя процес на обучение, за да повиши нивото на дългосрочна ангажираност, вътрешна мотивация и овластяване на консултираните жени.

Ползите от това са:

Повишена дългосрочна ангажираност;

Подобрено изграждане на взаимоотношения;

Повишено взаимодействие с други хора, представяне, знание и удовлетворение;

Повече иновативност и креативност;

Ускорен процес на учене.

Екипът на EMPROVE вярва силно, че вплитането на иновативни подходи и използването на силата на дигиталните технологии са ключови за справянето с наболели социални проблеми.

Подкрепете нашата социална и технологична иновация и се впуснете в дълбините на вашето пътешествие на Овластяването!

Запишете се, за да получите имейл, когато този ресурс е наличен!