Скорошно Европейско проучване (FRA, 2014), включващо участници от всички 28 страни членки и отразяващо преживяванията на 42 000 жени в рамките на цяла Европа, успя да улови истинското лице на домашното насилие в ЕС за първи път. Данните от изследването демонстрират стряскаща тенденция – една от 3 жени е преживяла физическо и/или сексуално насилие от 15 годишна възраст нататък.

Всички тези жени се сблъскват с едни и същи общи предизвикателства в тяхната борба за преодоляване на насилието:

Приемане

Предизвикателството да признаеш, че имаш нужда от помощ и да я потърсиш в самото начало.

Докладване

Само 13-14% от жените съобщават за най-сериозния случай на насилие (FRA, 2014).

Намиране на помощ

Предизвикателството да се намери нужната цялостна подкрепа във всеки град – почти една на всеки пет жени (19%) в ЕС не е наясно с никоя от услугите за подкрепа на жени, преживели насилие, в нейната страна.

Получаване на дългосрочна подкрепа

Услугите често се финансират за период от 3 до 6 месеца, а овластяването и истинската промяна в реалния живот не са битки, които могат да бъдат спечелени в такъв кратък период от време.

Намиране на добре обучен консултант

Както и пилотното изследване на EMPROVE също потвърди, има голямо текучество на персонала, работещ в тази област, както и голямо предизвикателство да бъде обучен и да му се предостави информация за наличните инструменти за подкрепа.

Предизвикателството на дългосрочната мотивация

Към реална промяна в собствените нагласи, поведения и живот е друга основна пречка пред жените.